Politika reklamacija i povrata

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJA

Email: sterling@sterling.hr

Kupovinom u internet trgovini Barbarella.hr ostvarujete maksimalno jamstvo da ćete dobiti vrijednost za Vaš novac. Ako neki proizvod ima skrivenu manu vraćamo Vam novac ili radimo zamjenu ovisno o Vašoj želji! 

Prodavatelj se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara okvirnom opisu proizvoda navedenom na stranicama Barbarella.hr. 

Reklamirani proizvod mora biti u originalnom pakiranju i s deklaracijom, te pripadajućim računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom i ne smije ni na koji način biti oštećen niti imati znakove korištenja. 

Pravo na povrat proizvoda koje nije naručio ili proizvoda koji imaju skrivenu manu ili oštećenje, a oštećenje nije nastalo prilikom transporta, kupac ima u roku od 14 (četrnaest) radnih dana po primitku pošiljke. Sterling d.o.o. će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, korisniku vratiti sredstva na račun ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na skladište. U slučaju da se zamjenski proizvod ne može isporučiti, moguć je samo povrat sredstava. 

U slučaju naknadnih kvarova vrijede uvjeti iz jamstva priloženi uz svaki proizvod. Kupac može poslati proizvod na adresu skladišta o svom trošku. 

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obaveze koje se nalaze u domeni dostavne službe. Prilikom preuzimanja robe kupac je dužan reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta. 

Reklamacija se ne priznaje ako je kupac svojom greškom naručio pogrešan proizvod ili mu se naručeni proizvod ne sviđa, osim ako je spreman na sebe preuzeti manipulativne troškove povrata robe. 

Ako kupac ipak odluči vratiti robu, može to učiniti isključivo na svoj trošak, pod uvjetom da mu uplaćena sredstva vraćamo na njegov žiro račun. 

Naknadne reklamacije neće se uvažavati.

POVRAT ROBE 

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, roba kupljena na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje dostavnom službom) može se vratiti (o svom trošku) u roku od najkasnije 14 dana od primitka robe, isključivo u svojoj originalnoj i neoštećenoj ambalaži. 

Takvu robu potrebno je poslati na adresu skladišta Prodavatelja, s naznakom Povrat robe, i napisanim razlogom povrata (ne odgovaramo za krivo naručenu robu). 

Adresa na koju je potrebno poslati robu je Sterling d.o.o., Glavna cesta 2a, 10360 Đurđekovec - Kašina, Hrvatska. 

Uz robu koja udovoljava povratu, obavezno mora biti priložen jamstveni list, kopija računa, te pisana obavijest o raskidu ugovora sa brojem računa na koji ćemo izvršiti povrat sredstava. U suprotnom povrat nećemo moći obraditi, te će u tom slučaju kupac imati dodatni trošak ponovnog slanja robe natrag kupcu ukoliko to želi. 

Povrat robe isključuje robu na popustu, trajno sniženu robu i robu koja je korištena i/ili kojoj je oštećena ambalaža. 

Ako je ambalaža oštećena ili nedostaju neki dijelovi povrat će biti odbijen, a troškove transporta snosi kupac. 

U slučaju povrata ispravne robe teretimo Vas za manipulativne troškove povrata (trošak dostave i povrata robe). Roba mora biti vraćena prodavatelju u neoštećenoj i originalnoj ambalaži, sa svim priloženim dokumentima i pripadajućom opremom. Povrat mora biti unaprijed dogovoren a pošiljke koje nisu unaprijed dogovorene nećemo zaprimiti.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPNJI PROIZVODA 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora putem elektroničke pošte na mail definiran na početku ovog dokumenta koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (možete ga preuzeti na ovom linku). Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pisanu obavijest o čemu će bez odgađanja obavijestiti Kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, a rok počinje teći od dana kada roba bude vraćena prodavatelju, odnosno, nakon što potrošač prodavatelju dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda. Sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Svi proizvodi moraju se vratiti nekorišteni/nenošeni i neoštećeni u originalnoj neoštećenoj ambalaži, u suprotnome se iznos povrata umanjuje za 100 %. Također, pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva, pa tako za kozmetiku (setove za higijenu i druge kozmetičke proizvode) nema mogućnosti povrata temeljem zakona. Sezonske artikle moguće je vratiti ili zamijeniti isključivo za vrijeme trajanja sezone, odnosno zamjene i povrati nakon završetka sezone/dana na koji se obilježava određeni blagdan nisu mogući.

TRAJANJE UGOVORA 

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove Predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

ODR PLATFORMA ZA ONLINE RJEšAVANJE SPOROVA EUROPSKE UNIJE 

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme. To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

ZAVRšNE ODREDBE 

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora.